Wirtualne biuro

Zakres usług oraz ceny pakietów oferowanych przez wirtualne biuro

 

Usługi

Oferowane pakiety

Start

Standard

Standard +

Premium

Gold

 

adres do rejestracji firmy

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

 

adres do korespondencji

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

 

odbieranie listów zwykłych

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

 

odbieranie listów poleconych

TAK

TAK

TAK

TAK

 

rejestrowanie odebranej korespondencji

TAK

TAK

 

maksymalna liczba odbieranych listów w miesiącu

40

40

80

80

 

powiadamianie o odebranej korespondencji mail

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

 

skanowanie otrzymanej korespondencji do 50 stron

TAK

TAK

TAK

 

przesłanie oryginałów korespondencji pocztą ostatniego roboczego

dnia każdego m-ca do 350 gram

TAK

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

przekazywanie odebranej poczty od razu

TAK

 

Hosting strony www + poczta

 

 

 

 

TAK

 

Fax z własnym numerem

 

 

 

 

TAK

 

Okresy płatności

Cena za miesiąc dla jednej firmy

 

 

 

 

 

 

 

płatność za 6 miesięcy z góry

65

92

122

290

500

 

płatność za 12 miesięcy z góry

50

69

90

280

490

 

 

 

*ceny netto za jeden miesiąc

Cennik usług dodatkowych nie objętych pakietami

  • Skanowanie poczty - 1 zł/stronę
  • Odebranie listu - 1 zł/sztukę
  • Przekazywanie poczty - 5zł + znaczki pocztowe